Vand - Livets Elixir

Vand med den kvalitet, som naturen har tilsigtet det

Vandkredsløbet

Gennem solstråling fordamper vandet i havet, floder og søer. Den stiger op i himlen, danner skyer og vender tilbage til jorden som regn. Under denne proces forurenes vand på forskellige måder. Udstødningsgasser fra industrien, ilt og kuldioxid fører til sur regn. Efter at have ramt jorden, siver regn først gennem det øverste jordlag. Det absorberer humus og rådne produkter såvel som kulsyre. Afhængigt af jordens struktur absorberer det derefter forskelligt opløste mineraler og stoffer som calcium, magnesium, nitrat, jern og mangan, før det strømmer tilbage i grundvandet. Desværre er det også grunden til, at uønskede stoffer som pesticider og fungicider i stigende grad findes i vores vigtigste ressource.

Det livgivende vand

Hvis vi tænker på vores unaturlige, regulerede floder eller på det vand, vi tapper fra vandhaner - kemisk steriliseret, "presset" med højt tryk gennem konventionelle, lige vandledninger som er forældede og uden vitalitet, kan vi næppe tale om en naturlig proces.

Vand lagrer informationen om alle stoffer, det nogensinde har været i kontakt med, inklusive medicinrester og mange andre stoffer. Derfor er det vigtigere, at vores drikkevand indeholder livsforbedrende informationer end at det er kemisk rent. Naturen renser vand, der er belastet med information ved at føre det gennem flodbedene med drejninger og kurver og hvirvle det rundt. Eksisterende målinger beviser, at gennem hvirvlende processer, bliver forurenende stoffer slettet. Det er ikke kun vist, at negativ information kan slettes, men også vist at de positive informationer kan fremkaldes.

Vi tog disse naturlige processer som model for vores aquaSpin-teknologi.