Woda - eliksir życia

Woda o właściwościach zgodnych z jej naturą.

Cykl obiegu wody

Promieniowanie słoneczne powoduje odparowywanie wody z oceanów, rzek i jezior. Para wznosi się, tworzy chmury i powraca na ziemię w postaci opadów atmosferycznych. Podczas tego cyklu woda wchłania i zabiera wiele różnych zanieczyszczeń. Kwaśne emisje przemysłowe, tlen i dwutlenek węgla nadają opadom kwaśny charakter. Po opadnięciu na ziemię woda przepływa najpierw przez górną warstwę gleby, próchnicę, zabierając z niej produkty rozpadu i kwas węglowy, a następnie, w zależności od budowy podłoża, inne rozpuszczone w nim minerały i substancje, takie jak wapń, magnez, azotan, żelazo, mangan itp. Na końcu woda z opadów spływa do wód gruntowych. Niestety, w taki sposób coraz więcej niepożądanych substancji, takich jak pestycydy i środki grzybobójcze dostaje się do naszego „produktu spożywczego numer 1”.

Woda nośnikiem życia

Kiedy pomyślimy o naszych zdenaturalizowanych i wyregulowanych rzekach lub o wodzie użytkowej wydobywającej się z naszych kranów - chemicznie wysterylizowanej, „tłoczonej” pod wysokim ciśnieniem przez proste jak drut rurociągi, pozbawionej siły witalnej, to trudno będzie mówić nam o naturalnym procesie.

Woda zapamiętuje informacje o wszystkich substancjach, z którymi miała kiedykolwiek kontakt, w tym o pozostałościach po lekach i wielu innych substancjach. Oznacza to, że chemiczna czystość wody wcale nie jest decydująca. O wiele ważniejsze jest pytanie, czy zawiera ona życiodajne informacje. Przyroda sama oczyszcza wodę zanieczyszczoną negatywnymi informacjami, prowadząc ją przez wiry i meandry strumieni i rzek oraz wokół przeszkód. Istnieją pomiary, które dowodzą, że informacje o zanieczyszczeniach można usunąć dzięki zapewnieniu odpowiednich turbulencji. Udało się wykazać, że przepływ wirowy wody nie tylko wymazuje informacje negatywne, ale indukuje określone pozytywne częstotliwości.

Oferowana przez nas technologia aquaSpin opiera się i bazuje na właśnie takich, opisanych powyżej, naturalnych zależnościach.