Kamień kotłowy - czynnik problematyczny

Osady, rdza i zawiesiny

Długa droga wody z kranu

Lokalni dostawcy wody dokładają wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim gospodarstwom domowym bezpieczną wodę pitną. Obowiązują ścisłe wartości graniczne, a stałe kontrole zapewniają wysoką jakość wody. Zgodnie z rozporządzeniem o wodzie pitnej, każdy właściciel domu jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiedniej jakości wody na odcinku za wodomierzem na własną rękę. Zwykły dom jednorodzinny może obejmować nawet do 100 metrów bieżących wodociągów. Jest to bardzo długi rurociąg, który woda musi pokonać do punktu poboru. Podczas przepływu woda jest narażona na wiele interakcji pomiędzy ciśnieniem i materiałem, z którego wykonane są rury, i właśnie te czynniki mogą mieć negatywny wpływ na aspekty zdrowotne i jakość życia. Jeśli woda z kranu stoi przez dłuższy czas bez ruchu w rurach, na przykład przez noc, to mamy do czynienia z problemem wody, która zapisała negatywne informacje i na którą działają negatywne czynniki, przez spożyciem której ostrzegają nawet instytuty państwowe.

Rurociągi, wymienniki ciepła i kotły

Woda z kranu przepływając przez średnio 100 metrów rur wodociągowych w typowym domu jednorodzinnym jest narażona na liczne interakcje pomiędzy materiałem, z którego wykonane są rury, a samą wodą. Już nawet bardzo cienka warstwa kamienia kotłowego o grubości 2 mm na w instalacji grzewczej może spowodować straty w przesyle energii rzędu 15 %. Oprócz dodatkowych kosztów kamień kotłowy stanowi dodatkowe zagrożenie: osady kamienia w rurach stanowią znakomitą pożywkę dla bakterii, zarazków i legionelli. Doświadczenia wykazują, że nasza innowacja technologia nie tylko chroni przed osadzaniem się kamienia, ale umożliwia również rozpuszczanie istniejących osadów kamienia, ponieważ woda strukturalna może przekazywać zawarte w niej informacje do osadów.

Kamień kotłowy to problem

Na pierwszy rzut oka twarda woda nie jest szkodliwa dla ludzi, może powodować jednak wiele niedogodności i problemów. Oprócz białych plam na zlewozmywakach, płytkach, armaturze i naczyniach, a także problemów higienicznych spowodowanych rozmnażaniem się bakterii w osadach, kamień kotłowy powoduje uszkodzenia instalacji rurociągowych w budynkach. Kamień osadza się na wewnętrznych ściankach rur w formie twardej warstwy, co w krótkim czasie może prowadzić do wysokich strat energii, zatykania się rur, zbierania się kamienia na grzałce w pralce, w bojlerze i podgrzewaczu wody lub do ograniczenia przepływu wody, a nawet jest całkowitego zatkania. Bez zapewnienia odpowiedniej ochrony instalacji domowej użytkownik ponosi ryzyko uszkodzeń, kosztownych napraw i ryzyko skrócenia okresów użytkowania urządzeń gospodarstwa domowego. Każdy milimetr osadu kamienia kotłowego zwiększa zużycie energii o 12% do 18%, co pociąga za sobą wysokie dodatkowe koszty finansowe.

Pęknięcia spowodowane rdzą

Zatkane rury

Osady kamienia

Zatkana głowica prysznicowa