Efektywność w przemyśle

Oszczędność kosztów i redukcja zużycia

Korzyści dla przemysłu

W przemyśle liczą się dane, liczby, fakty

Dzięki zastosowaniu wody aquaSpin w zakładach przemysłowych osiągamy przykładowo optymalizację różnych procesów produkcyjnych, redukcję zużycia niezbędnych środków chemicznych, ułatwiamy procesy czyszczenia i mycia, uzyskujemy wydłużenie okresów pomiędzy kolejnymi pracami konserwacyjnymi i naprawczymi. W wielu zakładach przemysłowych to w szczególności instalacje i systemy grzewcze powodują najwięcej problemów. Dzięki zastosowaniu aquaSpin woda w takich instalacjach pozostaje czysta, a jej energia cieplna może być wykorzystana bardziej efektywnie.

Zużycie energii zmniejsza się wyraźnie dzięki poprawie przewodnictwa cieplnego. We wszystkich instalacjach i komponentach, w których płynie woda, stabilizuje się korozyjność, a osad z kamienia kotłowego rozpuszcza się. W rurach i systemach kotłowych pojawia się tak zwany „efekt miękkiej wody”.

Znaczne oszczędności kosztów

Dzięki redukcji osadów kamienia kotłowego i wzrostu glonów w instalacjach wodnych, koszty utrzymania i czyszczenia instalacji filtracyjnych i komponentów, przez które przepływa woda, są znacznie niższe.

Sytuacja stresowa dla wody

Woda wprowadzana jest do rurociągów pod zwykle bardzo wysokim ciśnieniem, jest ciągle podgrzewana i na zmianę schładzana. W ten sposób woda jest narażona na stres i traci praktycznie całkowicie swoją witalność, nośność i żywotność. Logiczną konsekwencją takiego stanu rzeczy są problemy techniczne w układzie chłodzenia. Często woda stosowana w takich systemach jest silnie zanieczyszczona i brzydko pachnie. Dzięki zainstalowaniu technologii aquaSpin, woda czyści się automatycznie w przeciągu kilku miesięcy, staje się przejrzysta i przyjemniej pachnie. Ponadto ogranicza tendencję do zamulania i podatność na namnażanie się zarazków. Efekt ten jest wyraźnie widoczny!

Korzyści dla przedsiębiorstw

Struktura klastrowa wody ulega pozytywnej zmianie, a ewentualna rdza zostaje wymyta. System działa w sposób zrównoważony, oszczędza zasoby i przynosi korzyści ekonomiczne dla użytkownika.