Woda w rolnictwie

Przeznaczona dla zdrowego rolnictwa zorientowanego na naturalne i ekologiczne procesy i cykle produkcyjne.

Rolnictwo

Działanie na rośliny i zwierzęta

Rolnictwo stanowi podstawę naszego życia, gdyż wytwarza żywność. Rolnictwo dotyczy zatem nas wszystkich. Ma ono również ogromny wpływ na inne podstawy i zasoby życiowe: ziemię, wodę i powietrze. Jednak w związku z ciągle rosnącym stopniem industrializacji rolnictwa, podstawy naszego życia są coraz bardziej zagrożone. Jedna trzecia wszystkich gazów cieplarnianych emitowanych na świecie pochodzi z rolnictwa. Rolnictwo przyczynia się zatem bezpośrednio do zmian klimatycznych. Intensywne stosowanie środków agrochemicznych stanowi zagrożenie dla zdrowia, wód gruntowych i całych ekosystemów.

Masowa hodowla zwierząt gospodarskich prowadzi do wytworzenia znacznych ilości odchodów, które tradycyjnie narażone na dość niezdrowy proces rozkładu. Niezdrowy w sensie namnażania bakterii gnilnych, które rozmnażają się w związku z brakiem dopływu tlenu. Potrzebujemy zdrowego rolnictwa zorientowanego na naturalne i ekologiczne procesy i cykle produkcyjne. Dzięki oferowanym przez nas rewitalizatorom gnojowicy, zwierzęta i rośliny łączą się ponownie w jednym zamkniętym i ekologicznym cyklu, tak jak kiedyś.

Doskonałe połączenie rewitalizatora gnojowicy i aktywatora wody aquaSpin

Doświadczenia związane z użyciem aktywatora wody aquaSpin w rolnictwie i hodowli bydła:

 • Zwierzęta preferują rewitalizowaną wodę i piją jej większe ilości

 • Zwierzęta piją wodę aktywowaną, co wzmacnia się ich układ odpornościowy, dzięki czemu zmniejszają się koszty opieki weterynaryjnej

 • Zwłaszcza starsze zwierzęta odzyskują żywotność
 • Zwierzęta mają zdrowszą sierść i stają się bardziej zrównoważone
 • W korytach i rynnach nie rosną glony
 • Mleko smakuje delikatniej
 • Redukcja ilości środków farmaceutycznych
 • Wyższe plony rolne
 • Lepszy wzrost roślin w przypadku zbóż, warzyw i owoców
 • Zrewitalizowana woda ma dłuższy okres przydatności do spożycia
 • Wyższa wydajność mleczna krów
 • Lepszy i stabilny klimat i lepszy rozkład obornika
 • Mniej much w okresach podwyższonej temperatury
 • Woda aktywowana poprawia procesy aerobowe w gnojowicy
 • Woda aktywowana może być również wykorzystywana jako środek rewitalizujący rośliny i glebę w wyniku oprysków

Rewitalizator gnojowicy

Rewitalizator gnojowicy jest wielowarstwowym bioakumulatorem wspomagającym aerobowe procesy gnilne gnojowicy. Dzięki swojej specjalnej częstotliwości i informacjami wysyłanym przez rewitalizator gnojowicy, powoduje on aktywację mikroorganizmów niezbędnych do przyspieszenia procesu gnicia, a w szczególności:

 • Homogenizację gnojowicy
 • Redukcję uciążliwego zapachu gnojowicy
 • Zmniejszenie zanieczyszczenia wód gruntowych
 • Rewitalizację gleby i roślin po nawożeniu nawozem na bazie rewitalizowanej gnojowicy
 • Tworzenie próchnicy
 • Brak szkodliwości dla roślin

Co mówią nasi klienci...

aquaSpin to technologia opracowana przez H.Preiss International

„Po upływie 1-2 miesięcy rozwiozłem gnojowicę na pola i rzeczywiście muszę powiedzieć, że gnojowica straciła prawie całkowicie swój intensywny, nieprzyjemny zapach. Gnojowica stała się o wiele bardziej homogeniczna.“