Fascinácia vodou

Zdá sa, že nehybná, rovnomerne tečúca voda nie je v súlade s prírodou.

Ak necháte rieku prúdiť pre seba, bude meandrovať a vytvárať víry, ktoré neustále obiehajú vodu a prípadne ju obohacujú kyslíkom. Je možné, že voda vitalizuje seba prúdením cez štrkové lôžko a vírením okolo - proces, ktorý môže odstrániť rušivé informácie.

To je dôvod, prečo čerstvá pramenitá voda chutí tak dobre!

„Pochopenie a kopírovanie prírody.“ - Viktor Schauberger

Schauberger vyvinul úplne nový koncept prírody, energie a nakoniec povedomia. Jeho chápanie prírody a technológie sa výrazne líšilo od dnešnej vysoko industrializovanej civilizácie. V priebehu svojej práce získal Schauberger 13 patentov.

Rovnako ako Wilhelm Reich, Nikola Tesla a Georges Lakhovsky je považovaný za objaviteľa tzv. „Voľnej energie“.