Skúsenosti s vodou aquaSpin, pokiaľ ide o potraviny a nápoje

Kvalita produktu závisí od kvality vody!

Našťastie, aj vo veku industrializácie, sa veľa pekární a pivovarov stále spolieha na prírodné suroviny a tradičné remeselné spracovanie.
Preto neprekvapuje, že sa vode často venuje osobitná pozornosť. Rovnako ako v prípade veľkého množstva jedla, kvalita výrobku vo veľkej miere závisí od kvality vody použitej na jeho výrobu.

Zvýšenie predaja a spokojnosť zákazníkov

Najčastejšie uvádzanými výhodami týkajúcimi sa použitia aktivovanej vody v pekárenských výrobkoch sú lepšie kvasenie kysnutého cesta, sviežejšia a lepšia chuť pekárskych výrobkov, ako aj zvýšenie predaja. To súvisí s nižšími nákladmi na čistenie a údržbu, ako aj s dlhšou životnosťou vašich zariadení, ostrekovacích ramien, vstupných sít, ohrievacích cievok, výmenníkov tepla, ohrievačov potravín, kávovarov atď.

V pivovaroch môžete tiež pozorovať pozitívne zmeny, ako napríklad rýchlejšie kvasenie vďaka aktivovanej vode.