Zažite novú stránku vody!

Voda z našich kohútikov má väčšinou málo spoločného s horskou pramenitou vodou a jej štruktúrou. V našich vodovodných potrubiach je prirodzená štruktúra našej vody zničená tlakom vody a všeobecným znečistením.

Naša technológia transformuje konvenčnú vodu z vodovodu na vysoko štruktúrovanú vodu s prírodnou kryštalickou štruktúrou. AquaSpin nielen mení štruktúru vody z vodovodu, ale mení sa aj štruktúra vodného kameňa. Ak bolo vápnik pred zmenou ešte agresívny a priľnuty, vyhladí sa po aquaSpin a už agresívne nepriľne k stenám rúrok a uhlov. Revitalizovaná a premieňaná voda nemá však výhody len v potrubnom systéme, ale príjemná a jemná voda má úžitok aj pre celú domácnosť a spotrebiče.

Technológia, ktorá inšpiruje

Točiaca sa meandrujúca špirála

Špirálová meandrovacia špirála POM pozostáva z plastu vhodného pre potraviny. Je neškodný pre ľudí, zvieratá a životné prostredie (podľa zákona o požiadavkách na potraviny). Víriaca špirála vedie vodovodnú vodu cez sínusovú krivku, ktorá sa nazýva aj meandr.

Rakúsky Viktor Schauberger, priekopník vo výskume vody a vírení vodou, povedal: „Musíte pochopiť prírodu a potom ju skopírovať“. Meandrujúci tvar vírivej špirály POM bol skopírovaný z prírody a bol integrovaný do kompaktného zariadenia a je založený na výskume spoločnosti Schauberger. V priebehu kriviek víriacej sa špirály bude voda, ktorá preteká, dokonca tvoriť mikro-víry. Voda sa potom víri okolo proti smeru hodinových ručičiek a potom znova v smere hodinových ručičiek. Voda bude silne vitalizovaná, čo sa inak stane iba priamo v prírode.

Nahliadnutie do technológie na oživenie vody

Vo vírivej meandrujúcej špirále POM sú dva pozlátené orgónové žiariče so špeciálnou minerálnou vodou, horninové kryštály, kremenný piesok a biologická bavlna, v ktorých sú uložené pozitívne informácie. Toto optimálne posilňuje absorpciu energie, aj keď je voda v pokoji.

Medené špirály pre dodatočnú energiu

Na implementáciu princípu dodatočnej činnosti boli nainštalované dve medené špirály. Medené špirály dávajú vode ďalší impulz na budenie energie. Meď ako kov sa považuje za povzbudzujúcu, stimulujúcu alebo vitalizujúcu pre ľudí, zvieratá a zem. Úmyselne používame špirálu v smere a proti smeru hodinových ručičiek súčasne s tým, ako sa tieto dva princípy objavujú všade v prírode. Proti smeru hodinových ručičiek sa považuje za „energeticky očistenie“ alebo „odklon
od parazitických kmitov“ a v smere hodinových ručičiek sa považuje za „osviežujúci“ alebo „stimulačný“.

Pozlátený orgónový žiarič v detailoch

Bio-Energie-Akkumulator bearbeitet

  • 1 4 rebrá pre žiarenie geometrického tvaru

  • Technik-wasseraufbereitung-2 Mini – turbo orgónový žiarič

  • Technik-wasseraufbereitung-3Akumulátor bioenergie (žiarič orgónov) so špirálovou sondou

  • Technik-wasseraufbereitung-4 9 rebrá pre žiarenie geometrického tvaru

  • Hyperbolicky tvarovaná špička

Pozlátený orgónový žiarič v detailoch

Jadrom aquaSpin je tzv. Orgónový žiarič. Tento orgónový žiarič zbiera biologicky dôležitú energiu z prírody a potom ju uvoľňuje späť do vody, ktorá je vyčistená a obohatená množstvom pozitívnych informácií. Voda tak získa späť svoju pôvodnú životne dôležitú kvalitu. Organónový žiarič pozostáva z mosadze, ktorá je zliatinou vyrobenou z medi a zinku. Od nepamäti majú tieto kovy špecifické vlastnosti.

Orgónový žiarič je v zadnej časti duté telo. Vo vnútri komory je malé turbodúchadlo s nepretržitou závitovou tyčou so závitom. Je naplnená látkami intenzívne pôsobiacimi na svetlo z prírody. Obsahuje v striedajúcich sa vrstvách organickú bavlnu, priehľadné kamienkové kryštály a čistý kremenný piesok. Deväť rebier žiariča slúži ako zosilňovač éterických bio životne dôležitých informácií, ktoré sa majú prenášať. Vďaka vysokým vibráciám 9 rebier, ktoré pôsobia ako izolátory, sa žiarič orgónov energeticky čistí a neprijíma zo svojho okolia žiadne negatívne cudzie informácie.

Zlato so svojimi vibračnými informáciami obsahuje rovnaké vlastnosti podporujúce život ako svetlo slnka, keď svieti na všetky živé bytosti, na celú prírodu a tiež na vodný prvok. Vďaka dodatočnému pozláteniu akumulátorov bioenergie je možné integrovať informácie o slnku popri čisto pozitívnom účinku mosadze (zliatina medi a zinku) a geometrickom tvare žiarenia. A tak sa dá preniesť aj do vody. Informácie zo zlatom môžu pôsobiť povzbudzujúco a blahodárne na celý ľudský organizmus (vrátane zvierat, rastlín atď.).

Hyperbolický tvar hrotu spája éterické informácie orgónového žiariča a opäť ho vydáva v smerovom lúči prúdiacej vode v línii. Okrem toho je v okrúhlej doske na vstupe meandrovitého červa nainštalovaný malý turbo orgónový žiarič, ktorý už vyžaruje v smere z vodovodnej vody. Celkovo bude voda do značnej miery zásobovaná energiou zabudovaným žiaričom orgónov a malým turbodúchadlom a informácie o toxínoch v energetickom rozsahu budú vymazané.